Turystyka medyczna - nadzieja polskiej gospodarki

5 Luty
2016

Specjaliści do spraw ekonomii są zgodni. Turystyka medyczna to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarczych naszego kraju. Co ciekawe, prognozy dla tego zjawiska są równie optymistyczne, gdyż szacuje się, że prawdziwy rozkwit tej dziedziny przypadnie właśnie w zbliżającej się dekadzie. Czym właściwie jest turystyka medyczna? Ogólnie rzecz biorąc, pod tym terminem kryje się podróż poza granice kraju zamieszkania w celu uzyskania pomocy medycznej.

Niemniej, proporcjonalnie do wzrostu zainteresowania turystyką medyczną, zmienia się również znaczenie tego pojęcia. Jeszcze do niedawna, turystyka medyczna określała podróże obywateli krajów biednych do bogatszych państw gdzie konkrety zabieg był możliwy, a konieczny do ratowania złego stanu zdrowia. Obecnie, ze względu na zmiany ilościowe oraz jakościowe w mobilności pacjentów, pod pojęciem kryje się zjawisko przeciwne do dotychczas rozumianego. Współczesna turystyka medyczna to podróżowanie z bogatszych krajów do państw mniej rozwiniętych w celu uzyskania dostępu do usług zdrowotnych.

Dzieje się tak, ponieważ kraje nieco biedniejsze dysponują wykwalifikowaną kadrą, posiadającą taką samą wiedze w zakresie medycyny co zagraniczni koledzy po fachu, a jednak wykonują zabiegi w niskiej cenie - jak na europejskie standardy. Rosnąca popularność turystyki medycznej jest rezultatem wielu działań marketingowych, jednak są one konieczne nie tylko do rozwoju gospodarki ale i budowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

Autor

Fabian Jaworski

Analityk, dział gospodarki i wpływów przyjezdnych z zagranicy.

To może Cię zainteresować